Thomas Daemen

Psycholoog en client-centered therapeut in opleiding

Ik behaalde in begin 2019 mijn masterdiploma klinische psychologie aan de KU Leuven en ging daarna aan de slag in een woonsetting voor mensen met een chronisch psychiatrische problematiek. Als begeleider sta ik dicht bij hen en krijg ik overvloedig de kans om mijn ervaring met verschillende zorgende rollen te verdiepen, hetgeen me ook als psycholoog in een therapeutisch kader met de nodige flexibiliteit en draagkracht sterkt. Vanuit de ambitie om te zorgen vanuit een zekere nabijheid streef ik naar een toegewijde, oprechte en authentieke zorgrelatie.

Ik werk voornamelijk vanuit een cliëntgerichte aanpak, die focust op ieders vermogen om op eigen kracht en eigen voorwaarden te helen en te groeien. Binnen het veilige kader van een evenwaardige therapeutische relatie ijver ik in het hier-en-nu voor de aanwakkering, stimulatie en consolidatie van zelfredzaamheid, zelfbeschikking en zelfontplooiing. De kerngedachte daarvan steunt op de absolute eigenheid van cliënten als leidraad.

Jongeren en volwassenen, maar ook koppels en gezinnen kunnen bij mij terecht met allerhande problemen en klachten. Vanuit zowel mijn opleiding als mijn huidige werk heb ik ervaring met en interesse voor een brede waaier aan problemen en klachten, waaronder persoonlijkheidsproblematieken, angstklachten, stemmingsproblemen, psychose, verslaving, rouw, trauma, etc.

Ik combineer mijn psychotherapeutisch werk in BLINK met een functie als leefgroepbegeleider in PVT Andreas, een psychiatrisch verzorgingstehuis van het Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven.

Naast mijn passie voor psychologie ben ik actief als muzikant, cultuurconsument en fervent boswandelaar.