Skip to main content

Ellen Turelinckx

Klinisch Psycholoog, Client-Centered Therapeut en Psychotraumatherapeut i.o.

Na het behalen van mijn masterdiploma klinische psychologie aan de KU Leuven in 2018 ben ik meteen gestart met een postgraduaat in de cliëntgerichte psychotherapie om mijzelf verder te ontplooien als psychotherapeut. Ik heb mijn studies psychologie gecombineerd met een opleiding wijsbegeerte aan de KU Leuven, waarvoor ik in 2015 een diploma heb behaald. Ik heb een jaar stage gelopen op de afdeling neurologie en neuropsychiatrie van het AZ Rivierenland, waar ik ervaring heb opgedaan met een grote verscheidenheid aan psychologische klachten, diagnostiek en de link tussen lichaam (brein) en geest. Vanuit mijn fascinatie voor deze samenwerking tussen lichaam en geest ben ik gestart aan een bijkomende opleiding psychotraumatherapie aan de KU Leuven waarbinnen ik ook opgeleid word tot EMDR-practitioner.

Met mijn brede opleiding nog vers in het geheugen ben ik geïnteresseerd in een ruim scala aan moeilijkheden waar mensen mee worstelen. Moeilijkheden kunnen zich uiten in verscheidene psychologische en/of lichamelijke klachten die vaak samenhangen. Tijdens gesprekstherapie gaan we samen op zoek naar de betekenis van deze klachten, de onvervulde noden die hieraan ten grondslag liggen en wat je nodig hebt om jouw evenwicht (terug) te vinden. Volwassenen, jongeren en ouderen kunnen bij mij terecht voor de nodige ondersteuning bij stemmingsproblemen, angstklachten, burn-out, stress, traumatische ervaringen, dissociatie, rouw, vragen rond identiteit, gender, sociale moeilijkheden, en persoonlijkheidsproblemen. Ik werk voornamelijk vanuit een cliëntgericht kader, wat betekent dat jij de expert bent over jouw noden, verlangens, moeilijkheden, kortom: jouw leven. Als therapeut bied ik je ondersteuning en/of informatie waar nodig om de door jou gestelde doelen te bereiken.

Mijn vrije tijd vul ik voornamelijk met de mensen waar ik van hou, lopen, musea, theater, en muziek.