In een voedingsbegeleiding ga ik samen met jou op zoek naar een voedingspatroon dat erop gericht is je het leven te laten leiden dat JIJ wil. Dat doe ik meestal door even terug te kijken naar het verleden en de rol van voeding daar. In het heden tracht ik je als coach heel concreet praktische vaardigheden aan te leren. Ik werk graag oplossingsgericht, werkend aan jouw doelen voor de toekomst. Je kan bij mij terecht voor AL je vragen met betrekking tot voeding, hypes, beweging, lichaam… Vooral zonder mee te gaan met modediëten en media! Ik probeer concrete informatie te geven, om op deze manier een beetje orde te scheppen in de chaos.

Ik heb een ruime ervaring en een heel grote interesse voor eetproblemen, moeilijke relaties met eten en patiënten die een eetstoornis hebben.

Daarnaast zal ik in de Blink praktijk wat tegengewicht proberen geven aan de zware eisen die gesteld worden voor vrouwen en mama’s met betrekking tot hun lichaam, gewicht, eetgewoontes… Heel graag zal ik op een verantwoorde manier voedingscoaching aanbieden bij een zwangerschapswens, gedurende de zwangerschap en bij de revalidatie nadien. Op een tempo dat de natuur respecteert en een vrouw in de eerste plaats zichzelf en mama laat zijn!

Maak een afspraakMaak een afspraak