In het dagelijks leven worden mensen regelmatig geconfronteerd met uitdagingen en zorgen. Stapelen zorgen zich op, dan bestaat de kans om in een neerwaartse spiraal terecht te komen. Psychotherapie biedt mensen de mogelijkheid om te ventileren, op zoek te gaan naar antwoorden of een toekomstperspectief.

Er wordt tijd en ruimte geboden, waardoor een gesprek mogelijk is. Het tempo waarop dit gesprek verloopt, wordt door de persoon zelf bepaald. Gedragingen, gedachten en gevoelens proberen we te plaatsen. Vervolgens kan er gewerkt worden aan verandering of aanvaarding.

Iedere hulpverlener werkt anders. Een werkwijze is afhankelijk van achtergrond, opleiding en ervaring. Wel is het steeds belangrijk dat personen hun verhaal kunnen vertellen, dat ze zich veilig voelen bij hun hulpverlener en bij de aangeboden werkwijze. In overleg wordt er een plan uitgewerkt dat inspeelt op specifieke noden, moeilijkheden en talenten van de persoon in kwestie. Vervolgens krijgt de persoon via psychotherapie informatie, advies of begeleiding bij het uitvoeren van dit plan.

Ter info: er is momenteel een wachtlijst voor nieuwe aanmeldingen bij Ellen, Thomas en Rukhsar.

Binnen onze groepspraktijk kunnen mensen voor psychotherapie terecht bij:

Goele Valgaeren

Zij helpt (jong)volwassenen

 • met pijn en/of ziekte en/of problemen in het bewegingsapparaat
 • met opvoedingsvragen bij een kind/jongere met een handicap of ziekte
 • met stressproblemen die gepaard gaan met fysieke klachten zoals burn-out, overspannenheid, psychosomatische klachten, het gevoel “vast” te zitten
 • die als mantelzorger instaan voor iemand

Zo leert de persoon met (chronische) pijn om op een andere manier met diens klachten om te gaan. Men trekt niet (meer) ten strijde tegen de pijn; leert deze accepteren om ruimte te maken en te doen in het leven wat men echt waardevol vindt. Via gesprekken en/of gerichte oefeningen wordt de persoon zich niet alleen bewust van belemmerende gedachten, gevoelens en ervaringen; men leert ook doelbewust en in functie van het leven dat men wil leiden, zinvolle handelingen aan te vatten.

Goele werkt als psycholoog vanuit de volgende therapeutische methodieken:

 • Acceptance en Commitment Therapy (ACT): bij fysiotherapie en bij chronische pijn
 • Handelingsgericht Werken
 • OplossingsGericht Werken (OGW-training)

Ellen Turelinckx

Mensen kunnen bij haar terecht wanneer ze kampen met psychische klachten, waaronder

 • Stemmingsproblemen; emotionele ontregeling
 • Depressie
 • (Faal)angst
 • Stress
 • Traumatische ervaringen
 • Rouw
 • Verslavingsproblematiek
 • Vragen rond identiteit
 • Sociale moeilijkheden
 • Persoonlijkheidsproblemen
 • Verminderd zelfbeeld
 • Algemene levensvragen

Ellen is werkzaam als klinisch psycholoog. Ze werkt voornamelijk vanuit een cliëntgericht kader, wat betekent dat jij de expert bent over jouw noden, verlangens, moeilijkheden, kortom: jouw leven. Als therapeut biedt ze je ondersteuning en/of informatie waar nodig om de door jou gestelde doelen te bereiken.

Thomas Daemen

Mensen kunnen bij hem terecht wanneer ze kampen met psychische klachten, waaronder:

 • Stemmingsproblemen
 • Angstklachten
 • Verslavingsproblematiek
 • Stress
 • Trauma
 • Rouw
 • Identiteitsvragen
 • Sociale problemen
 • Persoonlijkheidsproblemen
 • Algemene levensvragen

Thomas is werkzaam als klinisch psycholoog. Hij werkt voornamelijk vanuit een cliëntgericht kader, waarbij hij vertrekt vanuit het geloof in ieders vermogen op eigen kracht en voorwaarden te helen en te groeien. Binnen het veilige kader van een evenwaardige therapeutische relatie wordt in het hier-en-nu gestreefd naar de aanwakkering, stimulatie en consolidatie van zelfredzaamheid, zelfbeschikking en zelfontplooiing.

Rukhsar Abdul

Mensen kunnen bij haar terecht voor psychische en sociale klachten waaronder:

 • Stemmingsproblemen
 • Angst
 • Stress
 • Depressie
 • Eetstoornissen
 • Burn-out
 • Trauma
 • Rouw
 • Vragen rond identiteit
 • Verminderd zelfbeeld
 • Sociale/ culturele/ relationele/ familiale problemen
 • Persoonlijkheidsproblemen
 • Pijnproblematieken
 • Zorgen rond genderidentiteit en/of genderdysforie
 • Algemene (existentiële) levensvragen

Rukhsar is een klinische psychologe. Ze werkt voornamelijk vanuit een cliëntgericht kader, waarbij de cliënt volledig centraal staat. Jij kent je eigen leven het best. Samen met jou wordt er op zoek gegaan naar waar het vastloopt. Waar het vastloopt kan je zien als een tijdelijke groeistop. Een groeistop waar je iemand nodig hebt die je steunt en begeleidt om deze stop te overwinnen. Zij gaat samen met jou aan de slag zodat jij opnieuw kan groeien.

Emelie Van Goethem

Jong(volwassenen) en ouderen kunnen bij haar terecht als ze te maken krijgen met klachten zoals:

 • Existentiële (levens-) vragen
 • Rouw
 • Identiteitsvragen
 • Depressie
 • Angst
 • Familiale- en relatieproblemen
 • Slaapmoeilijkheden
 • Aanpassingsproblemen
 • Trauma
 • Burn-out

Emelie is klinisch psychologe. Ze vertrekt hoofdzakelijk vanuit een systemisch kader. Dit betekent dat ze jouw zorgen bekijkt in hun context, in jouw omgeving en in verbinding met anderen. Als psycholoog verkent ze met jou op welke zaken en vragen je botst. In dit proces worden ook jouw krachten en hulpbronnen belicht en proberen jullie samen manieren te formuleren om jouw last te kunnen dragen. Als psycholoog biedt ze jou een veilige plek om dit alles te kunnen exploreren.

Julie Verkleij

Jong(volwassenen) en ouderen kunnen bij haar terecht als ze te maken krijgen met klachten zoals:

 • Stress
 • Hoogsensitiviteit
 • Psychosomatische klachten
 • Angst
 • Stemmingsproblemen
 • Vragen rond zingeving
 • Depressie
 • Familiale- en relatieproblemen
 • Slaapmoeilijkheden
 • Aanpassingsproblemen

Julie is klinisch psychologe. Ze vertrekt hoofdzakelijk vanuit een systemisch kader. Dit betekent dat ze jouw zorgen bekijkt in hun context, in jouw omgeving en in verbinding met anderen. Als psycholoog verkent ze met jou op welke zaken en vragen je botst. In dit proces worden ook jouw krachten en hulpbronnen belicht en proberen jullie samen manieren te formuleren om jouw last te kunnen dragen. Als psycholoog biedt ze jou een veilige plek om dit alles te kunnen exploreren.

Tarieven – betaalmogelijkheden – terugbetaling

Een individueel gesprek duurt 60 minuten en kost 55/60 euro.

Een koppelgesprek duurt 60 minuten en kost 65/70 euro.

U kan cash of via de Bancontact-app (online) betalen. Om via de applicatie te betalen, dient u over een smartphone te beschikken en de applicatie van uw bank te installeren.

Indien gewenst, kan er steeds een factuur bezorgd worden wat tevens geldt als betaalbewijs.

Tot op heden voorzien mutualiteiten officieel geen terugbetaling voor consultaties bij een klinisch seksuoloog of toegepast klinisch psycholoog. De ervaring leert ons dat sommige mutualiteiten alsnog een beperkte tegemoetkoming verstrekken. Indien u terugbetaling wenst, raden wij u aan om uw mutualiteit te contacteren.

Documenten kan u tijdens de consultatie afgeven of per e-mail verzenden. Tijdens een volgende consultatie worden ze ingevuld meegegeven. Enkel waarheidsgetrouwe documenten worden ondertekend.