Skip to main content

Mededeling persoonsgegevens

Laatste wijziging 25/05/2018

Op 25 mei 2018 ging de General Data Protection Regulation (GDPR) officieel in. In het Nederlands spreekt men van Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze Europese regelgeving gaat over de bescherming van verzamelde persoonsgegevens. De AVG regelt het opslaan, bewaren, verwerken en de uitwisseling van gegevens.

GROEPSPRAKTIJK BLINK verzamelt, verwerkt en deelt alle gegevens conform de AVG. De persoonsgegevens worden door de therapeut verwerkt met als doel het verzorgen van een goede gezondheidszorg. De therapeut houdt zich aan de wettelijke verplichtingen die hem als zorgverlener zijn opgelegd.

Bij vragen hieromtrent kan de verwerkingsverantwoordelijke geraadpleegd worden. De verwerkingsverantwoordelijke is Jesse de Moffarts.