Historiek

Een blijde inkomst

De praktijk werd in 2009 door Kinesitherapeut Jesse de Moffarts opgericht in de Blijde-Inkomststraat 109 te Leuven en de daaropvolgende jaren groeide de praktijk verder uit tot de Groepspraktijk Kinesitherapie BLINK. (de naam BLINK, staat voor de locatie Blijde-Inkomststraat)

In het najaar van 2017 verhuisde de praktijk naar een groter pand in de Tiensestraat 213, om te kunnen evolueren naar een paramedische groepspraktijk, waar naast Kinesitherapie ook Psychotherapie, Seksuologie en Dietiek worden aangeboden.

Concept: De 4 belangrijkste bouwstenen in Gezondheid zijn Beweging, Voeding, Mindset en Stressmanagement. We willen in onze praktijk door samen te werken vanuit deze verschillende pilaren, de kwaliteit van zorg naar een hoger niveau tillen.

Daarnaast wordt de locatie in de Blijde-Inkomststraat 109 nog steeds gebruikt voor groepslessen, info-avonden,…

Visie

Spiegel van de ziel

Hoe meer ervaring je binnen je eigen discipline opdoet, des te meer je beseft dat lichaam en geest een geheel vormen en het een enorme meerwaarde kan hebben om klachten of problemen vanuit verschillende invalshoeken met therapeuten met elk hun eigen specialisme samen aan te pakken. Dit is uiteraard niet voor elke patiënt/cliënt noodzakelijk. Bij complexere problematieken kan het echter zeer zinvol zijn.

We willen de zelfredzaamheid/zelfcontrole van de patiënt/cliënt stimuleren, via onze begeleiding terug vertrouwen geven in ieders eigen lichaam en geest en tools aanreiken die elke patiënt/cliënt in staat stelt om zelf zijn/haar gezondheid in handen te nemen.

We streven naar een zo kwalitatief mogelijke zorg op maat van de individuele patiënt/cliënt, ongeacht welke discipline of combinatie van disciplines hiervoor nodig is, en dit vanuit een evidence-based practice.

De valkuil van multidisciplinaire samenwerking is echter dat therapieën zonder echte integratie langs elkaar door worden aangeboden. Om dit te vermijden, investeren we in groepspraktijk BLINK in het verwerven en integreren van voldoende basiskennis van elkaars specialisaties om optimale doorverwijzing en samenwerking mogelijk te maken via regelmatig interdisciplinair en monodisciplinair overleg, casusbesprekingen, interne en externe bijscholing en stagebegeleiding van studenten in opleiding.

Jesse de Moffarts

Kinesitherapeut

Jana Vervoort

Kinesitherapeut

Marieke Jonniaux

Kinesitherapeut

Nele Lievens

Kinesitherapeut

Karen Geeroms

Kinesitherapeut

Hannelore Vandael

Kinesitherapeut

Anouk Lamberts

Kinesitherapeut – Manueel Therapeut

Marthe Vermeulen

Therapeut

Cathelijn Kames

Klinisch seksuoloog

Annelies Van Driessche

Voedingsdeskundige

Goele Valgaeren

Psycholoog en ACT-therapeut

Ellen Turelinckx

Psycholoog en client-centered therapeut in opleiding

Heleen Van Den Bogerd

Postpartumconsulent

Nathalie Luyckx

Postpartumconsulent

Aline Visser

Yin Yoga

Griet Schyvens

Personal Trainer

Anke Vandeput

Receptioniste