Seksualiteit is een complex gegeven bestaande uit lichamelijke, psychologische, relationele, sociale en culturele factoren. Alle factoren kunnen invloed uitoefenen. Ze dragen bij tot seksueel plezier en genot of ze veroorzaken seksuele vragen en zorgen.

 

Men spreekt over een bezorgdheid wanneer iemand lijdt. Of iemand lijdt en de mate waarin iemand lijdt, zijn persoonlijk. Eenzelfde situatie kan voor de ene persoon aanvaardbaar zijn, terwijl ze bij de andere persoon zorgen opwekt. Sommige situaties kunnen veranderen of verdwijnen. Andere situaties roepen vragen op, blijven storen of verergeren. Ze beïnvloeden een partnerrelatie en kunnen voor spanningen zorgen. Seksuele en relationele moeilijkheden zijn om die reden vaak met elkaar verweven.

In onze groepspraktijk kunnen adolescenten en volwassenen bij Anouk Vidts, Jolien Vander Elst en Julie Verkleij terecht wanneer ze kampen met:

  • Seksuele vragen of zorgen
  • Seksuele disfuncties: seksueel verlangen, opwinding, orgasme
  • Seksuele pijnklachten waaronder dyspareunie en vaginisme
  • Seksverslaving en/of pornoverslaving
  • Seksualiteit en ziekte/beperking
  • Zorgen rond genderidentiteit en/of genderdysforie
  • Zorgen rond seksuele oriëntatie
  • Seksueel negatieve/traumatische ervaringen
  • Relationele zorgen, klachten of problemen

 

Het is niet eenvoudig om over seksualiteit te praten. Taboes, herinneringen of negatieve gevoelens staan vaak in de weg. Via deskundige hulp stippelen we samen een gepast traject uit. Sommige mensen geven de voorkeur aan individuele therapie. Anderen kiezen ervoor om via koppeltherapie het gesprek met hun partner aan te gaan.

Anouk Vidts

Anouk is werkzaam als Klinisch seksuoloog en Systeemcounselor.

Ze werkt voornamelijk vanuit een systemisch kader waarbij er aandacht is voor de wisselwerking tussen het individu en de bredere context. Seksuele zorgen kunnen mogelijk leiden tot het verstoren van de relationele dynamiek binnen een partnerrelatie en ook omgekeerd kunnen relationele zorgen mogelijk leiden tot het verstoren van de seksuele beleving. Ze vindt het dan ook belangrijk binnen therapie aandacht te hebben voor de interacties tussen koppels.

anouk.vidts@groepspraktijkblink.beanouk.vidts@groepspraktijkblink.be

Jolien Vander Elst

Jolien is werkzaam als Klinisch seksuoloog en Klinisch psycholoog.

Ze werkt voornamelijk vanuit een systemisch kader waarbij er aandacht is voor de wisselwerking tussen het individu en de bredere context. Seksuele zorgen kunnen mogelijk leiden tot het verstoren van de relationele dynamiek binnen een partnerrelatie en ook omgekeerd kunnen relationele zorgen mogelijk leiden tot het verstoren van de seksuele beleving. Ze vindt het dan ook belangrijk binnen therapie aandacht te hebben voor de interacties tussen koppels.

jolien@groepspraktijkblink.bejolien@groepspraktijkblink.be

Julie Verkleij

Julie is werkzaam als Seksuoloog en klinisch psycholoog en vertrekt vanuit een systemisch kader. Deze combinatie zorgt ervoor dat ze steeds aandacht heeft voor de gehele context en afhankelijk van de context verschillende systemen (huidig gezin, gezin van oorsprong, sociaal netwerk,…) in kaart brengt.

Bijgevolg kunnen andere psychische klachten tijdens de consultaties eveneens aan bod komen, vermits deze invloed uitoefenen op bovenstaande zorgen, klachten of problemen.

julie@groepspraktijkblink.bejulie@groepspraktijkblink.be

Tarieven – betaalmogelijkheden – terugbetaling

Een individueel gesprek duurt 50 minuten en kost 70 euro. 

Een koppelgesprek duurt 60 minuten en kost 80 euro. 

U kan cash of via de Bancontact-app (online) betalen. Om via de applicatie te betalen, dient u over een smartphone te beschikken en de applicatie van uw bank te installeren.

Indien gewenst, kan er steeds een factuur bezorgd worden wat tevens geldt als betaalbewijs.

Indien u verhinderd bent om op uw afspraak aanwezig te zijn, gelieve deze tijdig (ten laatste 48u op voorhand) te annuleren (via mail of voicemail, ook in het weekend). Anders zijn wij genoodzaakt de gereserveerde tijd in rekening te brengen, ongeacht de reden die wordt opgegeven. Gelieve hier rekening mee te houden.

Tegenwoordig is terugbetaling mogelijk voor klinisch seksuologen bij enkele mutualiteiten: de info hieronder is terug te vinden op https://www.seksuologen-vlaanderen.be/seksuologie/terugbetaling-ziekenfondsen

Documenten kan u tijdens de consultatie afgeven of per e-mail verzenden. Tijdens een volgende consultatie worden ze ingevuld meegegeven. Enkel waarheidsgetrouwe documenten worden ondertekend.