Seksualiteit is een complex gegeven bestaande uit lichamelijke, psychologische, relationele, sociale en culturele factoren. Alle factoren kunnen invloed uitoefenen. Ze dragen bij tot seksueel plezier en genot of ze veroorzaken seksuele vragen, zorgen of problemen.

Men spreekt over een probleem wanneer iemand lijdt. Of iemand lijdt en de mate waarin iemand lijdt, zijn persoonlijk. Eenzelfde situatie kan voor de ene persoon aanvaardbaar zijn, terwijl ze voor de andere persoon een probleem vormt. Sommige situaties kunnen veranderen of verdwijnen. Andere situaties roepen vragen op, blijven storen of verergeren. Ze beïnvloeden een partnerrelatie en kunnen voor spanningen zorgen. Seksuele en relationele klachten zijn om die reden vaak met elkaar verweven.

Ter info: nieuwe aanmeldingen komen momenteel op een wachtlijst terecht.

In onze groepspraktijk kunnen adolescenten en volwassenen bij Cathelijn Kames en Anouk Vidts terecht wanneer ze kampen met:

  • Seksuele vragen of zorgen
  • Seksuele disfuncties: seksueel verlangen, opwinding, orgasme
  • Seksuele pijnklachten waaronder dyspareunie en vaginisme
  • Seksverslaving en/of pornoverslaving
  • Seksualiteit en ziekte / beperking
  • Zorgen rond genderidentiteit en/of genderdysforie
  • Zorgen rond seksuele oriëntatie
  • Seksueel traumatische ervaringen
  • Relationele zorgen, klachten of problemen

Het is niet eenvoudig om over seksualiteit te praten. Taboes, herinneringen of negatieve gevoelens staan vaak in de weg. Via deskundige hulp stippelen we samen een gepast traject uit. Sommige mensen geven de voorkeur aan individuele therapie. Anderen kiezen ervoor om via koppeltherapie het gesprek met hun partner aan te gaan. Gesprektherapie en sekstherapie behoren telkens tot de mogelijkheden.

Anouk Vidts

Anouk is werkzaam als klinisch seksuoloog en systeemcounselor. Deze combinatie zorgt ervoor dat ze steeds aandacht heeft voor de gehele context en afhankelijk van de context verschillende systemen (huidig gezin, gezin van oorsprong, sociaal netwerk,…) in kaart brengt. Daarnaast is ze ook vroedvrouw waardoor zorgen rond zwangerschap, bevalling en postpartum, eventueel in combinatie met seksualiteit, bij haar terecht kunnen evenals zorgen rond de veranderende gezinsdynamiek.

anouk.vidts@groepspraktijkblink.beanouk.vidts@groepspraktijkblink.be

Cathelijn Kames

Cathelijn is werkzaam als klinisch seksuoloog en toegepast klinisch psycholoog. Deze combinatie zorgt ervoor dat ze steeds probeert om de gehele context in kaart te brengen. Bijgevolg kunnen andere psychische klachten tijdens de consultaties eveneens aan bod komen, vermits deze invloed uitoefenen op bovenstaande zorgen, klachten of problemen.

cathelijn@groepspraktijkblink.becathelijn@groepspraktijkblink.be

Tarieven – betaalmogelijkheden – terugbetaling

Een individueel gesprek duurt 60 minuten en kost 60 euro.

Een koppelgesprek duurt 60 minuten en kost 70 euro.

U kan cash of via de Bancontact-app (online) betalen. Om via de applicatie te betalen, dient u over een smartphone te beschikken en de applicatie van uw bank te installeren.

Indien gewenst, kan er steeds een factuur bezorgd worden wat tevens geldt als betaalbewijs.

Tot op heden voorzien mutualiteiten officieel geen terugbetaling voor consultaties bij een klinisch seksuoloog of toegepast klinisch psycholoog. De ervaring leert ons dat sommige mutualiteiten alsnog een beperkte tegemoetkoming verstrekken. Indien u terugbetaling wenst, raden wij u aan om uw mutualiteit te contacteren.

Documenten kan u tijdens de consultatie afgeven of per e-mail verzenden. Tijdens een volgende consultatie worden ze ingevuld meegegeven. Enkel waarheidsgetrouwe documenten worden ondertekend.