Skip to main content

Jolien Vander Elst

Klinisch psycholoog, klinisch seksuoloog en relatie- gezinstherapeut i.o.

In 2010 startte ik met de opleiding ‘psychologie’ aan de Katholieke Universiteit van Leuven. Ik droomde over een job waarin het actief luisteren naar de belevingswereld van mensen centraal staat. Tijdens mijn studies raakte ik geboeid door relatie- en gezinstherapie. Door het gebrek aan vakken rond seksualiteit en relaties, koos ik voor een verdere ontwikkeling als seksuoloog. Tijdens de opleiding ‘seksuologie’ groeide mijn passie voor het begeleiden en ondersteunen van individuen en koppels met seksuele zorgen. Bijgevolg volgde ik een intensieve opleiding, het Postgraduaat in de Klinische Seksuologie, om mijn klinische vaardigheden verder te ontwikkelen.

Als klinisch seksuologe begeleid ik zowel koppels als individuen die op verschillende manieren geconfronteerd worden met een ontevredenheid over- of een gemis aan seksualiteit in hun leven. Bovendien is seksualiteit iets erg persoonlijk en intiem, waardoor het vaak heel wat moed vraagt om de stap naar een seksuoloog te zetten. Daarom tracht ik als therapeute een veilige context te creëren waarin seksualiteit bespreekbaar is.

 

Seksuele zorgen kunnen mogelijk leiden tot het verstoren van de relationele dynamiek binnen een partnerrelatie en ook omgekeerd kunnen relationele zorgen mogelijk leiden tot het verstoren van de seksuele beleving. Ik vind het dan ook belangrijk om binnen therapie ruimte te maken voor de interacties tussen koppels en om dit te onderbouwen volg ik een bijkomende opleiding tot relatie- en gezinstherapeut via de langdurige therapieopleiding bij VZW Rapunzel.

Therapeut zijn betekent dat je je engageert voor een levenslang proces van therapeutische en persoonlijke groei waarin je voortdurend wordt uitgedaagd en geïnspireerd. Zo blijf ik aan de hand van opleiding, supervisie en studiedagen op de hoogte van de recente ontwikkelingen.

Daarnaast ben ik aangesloten bij de Vlaamse vereniging voor Seksuologie (VVS).