In het dagelijks leven worden mensen regelmatig geconfronteerd met uitdagingen en zorgen. Stapelen zorgen zich op, dan bestaat de kans om in een neerwaartse spiraal terecht te komen. Psychotherapie biedt mensen de mogelijkheid om te ventileren, op zoek te gaan naar antwoorden of een toekomstperspectief.

Er wordt tijd en ruimte geboden, waardoor een gesprek mogelijk is. Het tempo waarop dit gesprek verloopt, wordt door de persoon zelf bepaald. Gedragingen, gedachten en gevoelens proberen we te plaatsen. Vervolgens kan er gewerkt worden aan verandering of aanvaarding.

Iedere hulpverlener werkt anders. Een werkwijze is afhankelijk van achtergrond, opleiding en ervaring. Wel is het steeds belangrijk dat personen hun verhaal kunnen vertellen, dat ze zich veilig voelen bij hun hulpverlener en bij de aangeboden werkwijze. In overleg wordt er een plan uitgewerkt dat inspeelt op specifieke noden, moeilijkheden en talenten van de persoon in kwestie. Vervolgens krijgt de persoon via psychotherapie informatie, advies of begeleiding bij het uitvoeren van dit plan.

Binnen onze groepspraktijk kunnen mensen voor psychotherapie terecht bij:

Bronke Laeveren

Mensen kunnen bij haar terecht wanneer ze kampen met psychische klachten waaronder:

 • Stress en burn-out
  • Depressieve klachten
  • Angstklachten
  • Traumatische ervaringen
  • Cognitieve klachten
  • Neurologische klachten
  • Identiteitsvragen en onzekerheid

Bronke is werkzaam als klinisch psycholoog en klinisch neuropsychoge i.o.. Ze werkt voornamelijk vanuit een gedragstherapeutisch kader waarbij jouw kracht centraal staat. Ze zal je helpen om jouw vragen, bezorgdheden en noden te onderzoeken en jou helpen om op zoek te gaan naar de mogelijkheid om betekenisvol vérder te gaan. Bij Bronke is het in dat kader mogelijk om zowel individueel als ook met vriend(in) of ouder/kind langs te komen.

Ellen Turelinckx

Mensen kunnen bij haar terecht wanneer ze kampen met psychische klachten, waaronder

 • Stemmingsproblemen; emotionele ontregeling
 • Depressie
 • (Faal)angst
 • Stress
 • Traumatische ervaringen
 • Rouw
 • Verslavingsproblematiek
 • Vragen rond identiteit
 • Sociale moeilijkheden
 • Persoonlijkheidsproblemen
 • Verminderd zelfbeeld
 • Algemene levensvragen

Ellen is werkzaam als klinisch psycholoog. Ze werkt voornamelijk vanuit een cliëntgericht kader, wat betekent dat jij de expert bent over jouw noden, verlangens, moeilijkheden, kortom: jouw leven. Als therapeut biedt ze je ondersteuning en/of informatie waar nodig om de door jou gestelde doelen te bereiken.

Elien Vertongen

Mensen kunnen bij haar terecht wanneer ze kampen met psychische klachten, waaronder:

 • Stemmingsproblemen
 • Angstklachten
 • Verslavingsproblematiek
 • Stress
 • Trauma
 • Rouw
 • Identiteitsvragen
 • Sociale problemen
 • Algemene levensvragen

Elien is werkzaam als klinisch psycholoog. Ze werkt voornamelijk vanuit een cliëntgericht kader, waarbij ze vertrekt vanuit het geloof in ieders vermogen op eigen kracht en voorwaarden te helen en te groeien. Binnen het veilige kader van een evenwaardige therapeutische relatie wordt in het hier-en-nu gestreefd naar de aanwakkering, stimulatie en consolidatie van zelfredzaamheid, zelfbeschikking en zelfontplooiing.

Naast individuele sessies, biedt Elien ook groepstherapie en workshops rond diverse thema’s (verbinding met jezelf; verbinding met anderen,…) aan.

Rukhsar Abdul

Mensen kunnen bij haar terecht voor psychische en sociale klachten waaronder:

 • Stemmingsproblemen
 • Angst
 • Stress
 • Depressie
 • Eetstoornissen
 • Burn-out
 • Trauma
 • Rouw
 • Vragen rond identiteit
 • Verminderd zelfbeeld
 • Sociale/ culturele/ relationele/ familiale problemen
 • Persoonlijkheidsproblemen
 • Pijnproblematieken
 • Zorgen rond genderidentiteit en/of genderdysforie
 • Algemene (existentiële) levensvragen

Rukhsar is een klinische psychologe. Ze werkt voornamelijk vanuit een cliëntgericht kader, waarbij de cliënt volledig centraal staat. Jij kent je eigen leven het best. Samen met jou wordt er op zoek gegaan naar waar het vastloopt. Waar het vastloopt kan je zien als een tijdelijke groeistop. Een groeistop waar je iemand nodig hebt die je steunt en begeleidt om deze stop te overwinnen. Zij gaat samen met jou aan de slag zodat jij opnieuw kan groeien.

Emelie Van Goethem

Jong(volwassenen) en ouderen kunnen bij haar terecht als ze te maken krijgen met klachten zoals:

 • Existentiële (levens-) vragen
 • Rouw
 • Identiteitsvragen
 • Depressie
 • Angst
 • Familiale- en relatieproblemen
 • Slaapmoeilijkheden
 • Aanpassingsproblemen
 • Trauma
 • Burn-out

Emelie is klinisch psychologe. Ze vertrekt hoofdzakelijk vanuit een systemisch kader. Dit betekent dat ze jouw zorgen bekijkt in hun context, in jouw omgeving en in verbinding met anderen. Als psycholoog verkent ze met jou op welke zaken en vragen je botst. In dit proces worden ook jouw krachten en hulpbronnen belicht en proberen jullie samen manieren te formuleren om jouw last te kunnen dragen. Als psycholoog biedt ze jou een veilige plek om dit alles te kunnen exploreren.

Julie Verkleij

Jong(volwassenen) en ouderen kunnen bij haar terecht als ze te maken krijgen met klachten zoals:

 • Stress
 • Hoogsensitiviteit
 • Psychosomatische klachten
 • Angst
 • Stemmingsproblemen
 • Vragen rond zingeving
 • Depressie
 • Familiale- en relatieproblemen
 • Slaapmoeilijkheden
 • Aanpassingsproblemen
 • Omgaan met ziekte en/of beperkingen
 • Omgaan met verlies

 

Julie is klinisch psychologe. Ze vertrekt hoofdzakelijk vanuit een systemisch kader. Dit betekent dat ze jouw zorgen bekijkt in het licht van jouw dichte relaties en jouw omgeving. Zorgen en/of problemen ontstaan namelijk steeds in een wisselwerking tussen jou en de context waarin je leeft. Julie vindt het belangrijk om te kijken naar patronen die zijn ontstaan in je gezin van oorsprong, en hoe deze patronen eventueel bijdragen aan jouw huidige zorgen. Tijdens de therapie biedt Julie je een veilige ruimte om samen te exploreren wat jouw zorgen zijn en hoe deze zorgen gedragen kunnen worden. In dit proces wordt er gekeken naar jouw eigen kracht om met moeilijkheden om te gaan, maar er wordt ook gekeken hoe jouw omgeving hieraan kan bijdragen.

Vincent Vaes

Zet zich in voor (jong)volwassennen en ouderen die kampen met klachten rond:

 • Stemming
 • Angst
 • Stress
 • Faalangst
 • Trauma
 • Rouw
 • Sociaal emotionele moeilijkheden
 • Verhouding tegenover games en sociale media
 • Existentiële thema’s en levensvragen
 • Identiteit, zelfbeeld en persoonlijkheid
 • Persoonlijke groei
 • Vastgelopen beleving

Vincent werkt als klinisch psycholoog op een integratieve wijze met de nadruk op het cliëntgerichte gedachtegoed. Steeds staat de cliënt als volledige persoon centraal, met gedegen aandacht voor diens context. Vertrekkend vanuit jouw sterktes, zwaktes en eigen levensverhaal kijkt hij hoe hij een gids kan zijn op het pad dat je in het hier-en-nu bewandelt. In een veilige omgeving en relatie kan jij je verhaal doen en wordt er geëxploreerd hoe jouw waarden en groei terug voorop kunnen komen.

Freya Uyttebroeck

Mensen kunnen bij haar terecht wanneer ze kampen met psychische klachten, waaronder

 • Stress
 • Stemmingsproblemen
 • Angstklachten
 • Rouw
 • Sociale moeilijkheden
 • Verminderd zelfbeeld
 • Traumatische ervaringen
 • Eetstoornissen
 • Burn-out
 • Pijnproblematieken
 • Persoonlijkheidsproblemen
 • Familiale- en relatieproblemen
 • Slaapmoeilijkheden
 • Faalangst
 • Persoonlijke groei
 • Timemanagement
 • Piekeren
 • Perfectionisme
 • Automutilatie
 • Vastgelopen beleving

Freya is werkzaam als klinisch psycholoog. Ze werkt voornamelijk vanuit een gedragstherapeutisch kader, waarbij jouw waarden centraal staan. Ze zal met jou bekijken welke persoon jij wil zijn, hoe jij je wilt gedragen en op welke manier moeilijkheden aangepakt kunnen worden die in de weg staan.

Tarieven – betaalmogelijkheden – terugbetaling

Een individueel gesprek duurt 50 minuten en kost 70 euro. 

Een koppelgesprek duurt 60 minuten en kost 80 euro. 

U kan cash of via de Bancontact-app (online) betalen. Om via de applicatie te betalen, dient u over een smartphone te beschikken en de applicatie van uw bank te installeren.

Indien gewenst, kan er steeds een factuur bezorgd worden wat tevens geldt als betaalbewijs.

Tot op heden voorzien mutualiteiten officieel geen terugbetaling voor consultaties bij een klinisch seksuoloog of toegepast klinisch psycholoog. De ervaring leert ons dat sommige mutualiteiten alsnog een beperkte tegemoetkoming verstrekken. Indien u terugbetaling wenst, raden wij u aan om uw mutualiteit te contacteren.

Documenten kan u tijdens de consultatie afgeven of per e-mail verzenden. Tijdens een volgende consultatie worden ze ingevuld meegegeven. Enkel waarheidsgetrouwe documenten worden ondertekend.