Elke relatie kent wel eens moeilijkere periodes. Hoewel dit normaal is, gebeurt het soms dat koppels vast blijven zitten en zelf geen oplossing meer zien. In dergelijke gevallen kan het zinvol zijn om samen in relatietherapie te gaan.

Wanneer het thuis soms moeilijk is om écht met elkaar te praten, te luisteren en begrip te hebben voor elkaars perspectief, kan relatietherapie een veilige ruimte bieden om met elkaar in gesprek te gaan. Er is ruimte voor het verhaal van beide partners, waarbij er aandacht is voor de partners als individu, maar ook voor de dynamiek binnen het koppel. De therapeut biedt ondersteuning in het uitspreken van moeilijke emoties naar elkaar toe, het oprecht luisteren naar elkaar en het zoeken naar de noden van beide partners in de relatie.

Koppels kunnen zich aanmelden wanneer

  • ze lijden onder terugkerende ruzies en discussies
  • ze het gevoel hebben dat ze uit elkaar groeien
  • ze twijfels ervaren over de relatie
  • ze twijfels ervaren of ze nog samen willen blijven
  • ze seksuele bezorgdheden ervaren
  • er sprake is van ontrouw
  • ze door een moeilijke periode gaan omwille van belangrijke overgangsmomenten in hun leven
  • er andere relationele, familiale en/of seksuele zorgen zijn

Relatietherapie houdt in dat beide partners samen naar de therapie komen. Dit betekent dat beide partners samen werken aan de zorgen die er zijn in de relatie.

Jolien Vander Elst

Jolien is werkzaam als Klinisch seksuoloog en Klinisch psycholoog.

Ze werkt voornamelijk vanuit een systemisch kader waarbij er aandacht is voor de wisselwerking tussen het individu en de bredere context. Ze vindt het dan ook belangrijk binnen therapie aandacht te hebben voor de interacties tussen koppels.

jolien@groepspraktijkblink.bejolien@groepspraktijkblink.be

Anouk Vidts

Anouk is werkzaam als Klinisch seksuoloog en Systeemcounselor.

Ze werkt voornamelijk vanuit een systemisch kader waarbij er aandacht is voor de wisselwerking tussen het individu en de bredere context. Ze vindt het dan ook belangrijk binnen therapie aandacht te hebben voor de interacties tussen koppels.

anouk.vidts@groepspraktijkblink.beanouk.vidts@groepspraktijkblink.be

Julie Verkleij

Julie is klinisch psychologe en seksuologe. Ze vertrekt hoofdzakelijk vanuit een systemisch kader. Dit betekent dat ze jouw zorgen bekijkt in het licht van jouw dichte relaties en jouw omgeving. Zorgen en/of problemen ontstaan namelijk steeds in een wisselwerking tussen jou en de context waarin je leeft. Julie vindt het belangrijk om te kijken naar patronen die zijn ontstaan in je gezin van oorsprong, en hoe deze patronen eventueel bijdragen aan jouw huidige zorgen. Tijdens de therapie biedt Julie je een veilige ruimte om samen te exploreren wat jouw zorgen zijn en hoe deze zorgen gedragen kunnen worden. In dit proces wordt er gekeken naar jouw eigen kracht om met moeilijkheden om te gaan, maar er wordt ook gekeken hoe jouw omgeving hieraan kan bijdragen.

julie@groepspraktijkblink.bejulie@groepspraktijkblink.be

Tarieven – betaalmogelijkheden – terugbetaling

Een individueel gesprek duurt 50 minuten en kost 70 euro. 

Een koppelgesprek duurt 60 minuten en kost 80 euro. 

U kan cash of via de Bancontact-app (online) betalen. Om via de applicatie te betalen, dient u over een smartphone te beschikken en de applicatie van uw bank te installeren.

Indien gewenst, kan er steeds een factuur bezorgd worden wat tevens geldt als betaalbewijs.

Indien u verhinderd bent om op uw afspraak aanwezig te zijn, gelieve deze tijdig (ten laatste 48u op voorhand) te annuleren (via mail of voicemail, ook in het weekend). Anders zijn wij genoodzaakt de gereserveerde tijd in rekening te brengen, ongeacht de reden die wordt opgegeven. Gelieve hier rekening mee te houden.

Tegenwoordig is terugbetaling mogelijk voor klinisch seksuologen bij enkele mutualiteiten: de info hieronder is terug te vinden op https://www.seksuologen-vlaanderen.be/seksuologie/terugbetaling-ziekenfondsen. 

Documenten kan u tijdens de consultatie afgeven of per e-mail verzenden. Tijdens een volgende consultatie worden ze ingevuld meegegeven. Enkel waarheidsgetrouwe documenten worden ondertekend.