Skip to main content

Bronke Laeveren

Klinisch Psycholoog en Neuropsycholoog i.o.

Tel.: 0456/205467

Ik ben klinisch psycholoog en klinisch neuropsychologe i.o., en gespecialiseerd in de begeleiding van volwassenen en ouderen. Ik heb reeds in verschillende settingen ervaring opgedaan: ik deed mijn masterstage in het UPC Gasthuisberg op de afdeling Stemming & Cognitie en deed mijn eerste werkervaring op in het RZ Heilig Hart Tienen op de afdelingen Acute Geriatrie, Ambulante Revalidatie en de Geheugenkliniek. In al deze verschillende settingen heb ik met toewijding gewerkt aan de preventie van psychologische klachten als ook het begrijpen en het kortdurend behandelen van psychologische en somatische klachten.
Nu wil ik in BLINK mijn interesse en ervaring verder inzetten voor individuen met uiteenlopende vragen en bezorgdheden; beginnend bij een intake en eindigend bij de afronding van een psychologisch proces op het tempo van jou als patiënt en jou omgeving. Vanuit mijn interesse in de klinische neuropsychologie en mijn werkervaring richt mijn expertise zich voornamelijk op stressgerelateerde klachten, depressieve- en angstklachten als ook trauma gerelateerde en neurologische aandoeningen. Daarnaast heb ik ook een sterke interesse in de gedragstherapeutische benadering en volgde ik reeds de opleiding tot ACT-therapeut (Acceptance and Commitment Therapy). Vanuit dat kader probeer ik patiënten met chronische ziekten en hun mantelzorgers te ondersteunen in hun zoektocht en vragen naar ‘een leven met…’ en ‘een leven naast…’. Ik probeer samen met jou te kijken naar het individu los van een ziekte of beperking, hetzij psychologisch hetzij fysiek, én naar het individu in de context om zo te komen tot een betekenisvol leven.
Als klinisch psycholoog en klinisch neuropsychologe i.o. is het mijn doel om jou te helpen begrijpen en te ondersteunen bij diverse mentale uitdagingen, en samen te werken aan jouw welzijn en herstel.

Mensen kunnen bij mij terecht wanneer ze kampen met psychische klachten waaronder:

  •  Stress en burn-out
  •  Depressieve klachten
  • Angstklachten
  • Traumatische ervaringen
  • Cognitieve klachten
  • Neurologische klachten
  • Identiteitsvragen en onzekerheid